Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése


9. sz. melléklet

 

 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

 

Támogatási szerződés száma:TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00002

Kedvezményezett: Alsószölnök Község Önkormányzata

 

A projekt célja az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése Alsószölnök és Szakonyfalu községekben. A tervezett fejlesztés hosszú távon hozzájárul a helyi lakosság egészségben eltöltött éveinek növekedéséhez,  a megelőzés,  a korai felismerés,, az életminőség javításához, a szolgáltatások költséghatékonyságának és minőségének javítását segíti elő.

A projekt keretében közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi rendelőnek helyt adó helyiségek felújítására kerül sor.

A projekt a TOP 4.1.1-15 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívás keretében kerül benyújtásra az alábbiak szerint:

A projekt önállóan támogatható tevékenységei:

-      Közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi rendelők és hozzá kapcsolódó szolgálati lakás felújítása. 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

-      A hatályos jogszabályoknak megfelelő akadálymentes parkoló – férőhely létesítése

-      Megújuló energiaforrás használata az épületek gazdaságosabb, korszerűbb üzemeletetése érdekében

A projekt célja az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése Alsószölnök és Szakonyfalu községekben. A fejlesztés hosszú távon hozzájárul a helyi lakosság egészségben eltöltött éveinek növekedéséhez, a megelőzés,  a korai felismerés,, az életminőség javításához, a szolgáltatások költséghatékonyságának és minőségének javítását segíti elő.

A projekt keretében közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi rendelőnek helyt adó helyiségek felújítására kerül sor.

A fejlesztés szükségességét a lakossági igények, valamint a háziorvosi szolgáltatást igénybevevő betegek számának növekedése, valamint a minőségi egészségügyi környezet és szolgáltatás biztosításának igénye indokolja.

A fejlesztés során megvalósítandó műszaki – szakmai tartalom bemutatása

Alsószölnök:

Az alsószölnöki háziorvosi rendelő esetében a fejlesztés során kialakításra kerülne egy mozgássérült parkoló kialakítása, amely biztosítja az oda érkezőket, az épületbe történő akadálymentes bejutásról. A korábbi lépcső elbontásra kerül, helyébe egy rámpa kerül elkészítésre térkő burkolattal, taktilis sáv kialakítással és korláttal. Az energiahatékonyság növelése érdekében szükséges a homlokzati ajtó cseréje, mennyezeti hőszigetelésre, homlokzati hőszigetelésre 15 cm-es szigeteléssel, valamint elhelyezésre kerül 3 kw napelemes rendszer. A fejlesztés során a meglévő fatüzelésű kazán új faelgázosító kazánra történő cseréjére kerül sor, továbbá az épület falfestésére és a nyílászárók felületének a festésére is. Az épületben megtalálható vizesblokk elavult szanitercserékre van szükség, csempe és padlóburkolat felújításra, valamint akadálymentes Wc kialakítása, mosdóval, tükörrel, fogódzóval, új ajtóval, vészjelzéssel ellátottan. A fejlesztés keretében tetőhéjalás cserélésére is szükséges.

Az orvosi lakás esetében homlokzati nyílászárók cseréjére kerül sor, 3 rétegezésű üvegezéssel ellátott műanyag profillal, homlokzati ajtó cseréje is szükséges. a mennyezeten 30 cm-es, a homlokzaton pedig 15 cm- es hőszigetelés kerül elhelyezésre. Az orvosi lakás estében is szüksége van a tetőhéjalás cseréjére.

 

Szakonyfalu:

Szakonyfaluban lévő háziorvosi rendelő felújítása során mozgássérült parkoló, és rámpa kerül kialakításra taktilis sávval és korláttal. A fejlesztés keretében homlokzati nyílászárók, ajtó cseréje, új radiátorok elhelyezése festés, szaniterek cseréje, vizesblokkban csempe és padlóburkolat cseréje, akadálymentes wc kialakítására, mennyezeti és homlokzati hőszigetelés elhelyezésére, valamint mozgássérült kiegészítők, táblák és világítások elhelyezésére kerül sor.

 

 

 

 

Kelt: ……………….., 2017. …………….hónap …... napján

 

 

 

 

 

 

……………………………….

 

Alsószölnök Község Önkormányzata

                Kedvezményezett

P.H.